Houtrot Renovatie.


Houtrot is een vervelend probleem dat vaak ongemerkt de kop opsteekt. Een goede oplossing is vereist om erger te voorkomen.

Als houtrot aanwezig is kan er gekozen worden voor vervanging van het gehele gevelkozijn of herstel van de aangetaste kozijnen.
Belangrijk hierbij is dat het op een professionele wijze wordt uitgevoerd.

Door professionele uitvoering met nieuwe methode van houtsanering behoren deze problemen tot het verleden.

Als het juiste materiaal en het benodigde vakmanschap worden gebruikt, is herstel van aangetast houtwerk heel goed mogelijk en kosten besparend.